logo

Share

Άρθρο 1

 

1. Επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών, καθώς επίσης και στους ιδιοκτήτες των τρίτροχων μοτοσυκλετών, η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με φορητούς πυροσβεστήρες προδιαγραφών του άρθρου 2 της παρούσας. Ο αριθμός και ο τύπος των πυροσβεστήρων αυτών, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, είναι σύμφωνα με το Παράρτημα του άρθρου 3 της παρούσας.2. Οι κατηγορίες οχημάτων για την εφαρμογή της παρούσας είναι αυτές, όπως αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ της υπ’ αριθμό. 32353/1475/4.7.2002 (Β’ 909/17.7.2002) κοινής υπουργικής απόφασης ‘’Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/116/ΕΚ της επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2001, για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους’’, όπως έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί και ισχύει, και στην υπ’ αριθμό. 48145/2327/26.8.2003 κοινή υπουργική απόφαση ‘’Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της Οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 

3. Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται μέσα στο θάλαμο οδηγήσεως και − εφ όσον είναι δυνατό − δίπλα τη θέση του οδηγού και είναι κατάλληλα στηριγμένοι. Στα επιβατηγά αυτοκίνητα με περιορισμένο χώρο (μικρά), ο πυροσβεστήρας τοποθετείται, κατά την κρίση του ιδιοκτήτη οδηγού, σε μέρος κατάλληλο και προσιτό για την άμεση και ευχερή χρησιμοποίησή του σε περίπτωση ανάγκης.4. Στα λεωφορεία, ένας από τους πυροσβεστήρες τοποθετείται δίπλα στην θέση του οδηγού. Στα διώροφα λεωφορεία, τοποθετείται τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας ανά όροφο. Οι πυροσβεστήρες επιτρέπεται να είναι προστατευμένοι από κλοπή ή βανδαλισμό (π.χ. μέσα σε εσωτερικό ερμάριο ή πίσω από θραύσιμη ύαλο), υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία όπου ευρίσκονται είναι ευδιάκριτα και ότι έχουν προβλεφθεί τα μέσα με τα οποία μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης. Προβλέπονται κατάλληλες θέσεις των πυροσβεστήρων και αυτές είναι κατάλληλα ση−μασμένες.5. Οι φορητοί πυροσβεστήρες, είναι πάντοτε σε αρίστη κατάσταση και είναι ορθά συντηρημένοι, για να είναι αποτελεσματική η χρησιμοποίησή τους, σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, με ευθύνη πάντοτε των ιδιοκτητών και οδηγών των αυτ/των.6. Οι οδηγοί, οι συνοδηγοί και οι εισπράκτορες των λεωφορείων καθώς επίσης και οι οδηγοί των λοιπών κατηγοριών αυτ/των και των τρίτροχων μοτοσυκλετών, επιβάλλεται να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και χρησιμοποιήσεως των πυροσβεστήρων που βρίσκονται, στα οχήματά τους, για να είναι εξασφαλισμένη η εκπλήρωση του σκοπού στον οποίο αποβλέπει η απόφαση αυτή.7. Οι ελεγκτικές αρχές διενεργούν τους ελέγχους του άρθρου 4 της παρούσας. Άρθρο 2Προδιαγραφές πυροσβεστήρων. Οι φορητοί πυροσβεστήρες που φέρουν τα οχήματα: Πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αριθμό. Οικ. 16289/330/ 19.5.1999 (ΦΕΚ 987/Β/27.5.1999) κοινής υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί «συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 97/23/ΕΚ» σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμό. 618/2005 (Β’ 52)) απόφασης, φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, οι δε πιστοποιήσεις αναφέρονται στην ετικέτα των πυροσβεστήρων. Υπόκεινται σε περιοδικό επανέλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμό. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20.1.2005) κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και φέρουν:

• την ετικέτα ελέγχου από Αναγνωρισμένη Εταιρεία Συντήρησης Πυροσβεστήρων,

• το δακτύλιο ελέγχου στο λαιμό μετά από κάθε ετήσια συντήρηση τους. Ο δακτύλιος πρέπει να αναγράφει

ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του

είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας συντήρησης − αναγόμωσης.

 

Έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 3.07 και φέρουν τις προβλεπόμενες από το πρότυπο σημάνσεις. Έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας για την κατηγορία του οχήματος. Άρθρο 3 Απαιτούμενοι πυροσβεστήρες ανά κατηγορία

Οχήματος 1. Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, οι φορητοί πυροσβεστήρες διακρίνονται σε:

1.1   Πυροσβεστήρες Τύπου 1: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8Α, 34Β, C. 1.2 Πυροσβεστήρες Τύπου 2: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 13Α, 55Β, C. 1.3 Πυροσβεστήρες Τύπου 3: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21Α, 113Β, C. 2. Οι πυροσβεστήρες που απαιτούνται ανά κατηγορία οχήματος, καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

 

 

Τύπος Οχήματος

Είδος Πυροσβεστήρα

1

Κατηγορία L5e (Τρίκυκλα οχήματα) εξοπλισμένα με κινητήρα άνω των 50 cm2 εάν είναι εσωτερικής καύσεως, ή/και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45km/h

Ένας (1) πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης ABC85

2

Κατηγορία Μ1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού)

Ένας (1) πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης ABC85

3

Κατηγορία Μ2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) που δεν υπερβαίνει τους 5 tn)

Ένας (1) πυροσβεστήρας 3Kg Ξηράς Σκόνης

4

Κατηγορία Μ3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) που υπερβαίνει τους 5 tn)

Δυο (2) πυροσβεστήρες 6Kg Ξηράς Σκόνης. Στις περιπτώσεις αρθρωτών λεωφορείων, να τοποθετείται ένας πυροσβεστήρας σε κάθε μέρος.

5

Διώροφα λεωφορεία (Οχήματα για τη μεταφορά
προσώπων, στα οποία οι χώροι των επιβατών είναι διαρρυθμισμένοι, σε ένα τουλάχιστον τμήμα τους, σε δύο επάλληλα επίπεδα και στον άνω όροφο των οποίων δεν προβλέπονται θέσεις ορθίων)

Ένας (1) πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης ABC85 στο άνω επίπεδο
Δυο (2) πυροσβεστήρες 6Kg Ξηράς Σκόνης στο κάτω επίπεδο

6

Κατηγορία Ν 1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 tn)

Ένας (1) πυροσβεστήρας 3Kg Ξηράς Σκόνης

7

Κατηγορία Ν 2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος
(μικτό) άνω των 3,5 tn και έως 12 tn)

Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης ABC85
Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος
ένας (1) πυροσβεστήρες 6Kg Ξηράς Σκόνης

8

Κατηγορία Ν3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος
(μικτό) άνω των 12 tn)

Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρες 6Kg Ξηράς Σκόνης
Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος
ένας (1) πυροσβεστήρες 6Kg Ξηράς Σκόνης

9

Φορτηγά με μέγιστη μάζα άνω των 3,5tn με ρυμουλκούμενο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 0,75 tn)

Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρες 6Kg Ξηράς Σκόνης
Για το ρυμουλκούμενο φορτίο
ένας (1) πυροσβεστήρες 6Kg Ξηράς Σκόνης

10

Μηχανοκίνητο τροχόσπιτο (Όχημα ειδικής χρήσεως κατηγορίας Μ, κατασκευασμένο ώστε να διαθέτει χώρο διαμονής)

Ενας (1) πυροσβεστήρες 6Kg Ξηράς Σκόνης

11

Ασθενοφόρα (Μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας Μ για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών που διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό)

Ένας (1) πυροσβεστήρας 3Kg Ξηράς Σκόνης

12

Οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ADR

Για την καμπίνα του οδηγού, τα λάστιχα, και το φορτίο του οχήματος, όπως ορίζεται από την οδηγία 94/55/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

neosun-newsphone